Home > Bedrijf > CSR > CSR, een kans voor verandering ten voordele van uw bedrijf

CSR, een kans voor verandering ten voordele van uw bedrijf

Gepubliceerd op 15 november 2022
Deel deze pagina :

[Interview]

Waarom een MVO-strategie definiëren in het bedrijf? Hoe voorkom je dat je in greenwashing of socialwashing vervalt? Hoe vind je de juiste balans zonder de voortgang van projecten in het bedrijf te blokkeren? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat ambitieuze doelstellingen in de praktijk met succes worden geïmplementeerd? Voor Hoël Beau, trainer, facilitator en MVO-consulent, hangt het succes van de aanpak vooral af van de “kracht van het collectief”.

Het succes van een MVO-strategie hangt af van de inzet van het werkcollectief.

Op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) hangt succes vooral af van inzet. De inzet van een werkcollectief dat gemotiveerd en ‘aan boord’ moet zijn. “Voordat je zegt wat het bedrijf gaat doen of hoe het dat gaat doen, is het noodzakelijk om uit te leggen waarom het bedrijf dat gaat doen. » Hoël Beau beantwoordt de vragen van ORSYS.  

Waarom een MVO-strategie implementeren in het bedrijf? Dus dit is de eerste vraag die je jezelf moet stellen?

Ja inderdaad ! De waaromvraag is een essentiële voorwaarde. Sommige mensen of bepaalde merken slagen erin anderen aan boord te krijgen (klanten, partners, medewerkers, etc.) en dat is geen toeval. Apple wordt dus erkend vanwege zijn inspirerende leiderschap.

Het concept van de gouden cirkels geldt ook op het gebied van MVO.

Het is een succes dat verklaard kan worden met de gouden cirkel of gouden cirkel. Een concept naar voren gebracht door Simon Sinek tijdens een Tedx-conferentie in 2010.

Het uitgangspunt voor een reflectie of een strategie moet het waarom zijn, oftewel de bestaansreden. Vervolgens concentreren we ons op het hoe/hoe, dat wil zeggen de waardepropositie of het concurrentievoordeel. Pas daarna komt het wat/wat er komt: het idee, de dienst of het product. Het is duidelijk dat u met deze tool uw MVO-strategie kunt ontwikkelen op basis van betekenis.

Wat is de eerste stap bij het definiëren van het waarom van uw MVO-strategie?

De eerste stap is de opleiding van de managementteams van het bedrijf. De Codir dus. Toen ik de training leidde Een CSR-aanpak implementeren, Ik begin met een workshop collectieve intelligentie. Het idee is om alle deelnemers op hetzelfde kennisniveau over het onderwerp brengen. En MVO is met zijn 7 pijlers een veelomvattend onderwerp!

Deelnemers vragen zich af waarom en delen deze vragen vervolgens met hun teams. Dit zal hen in staat stellen later beter vooruit te komen, omdat het betekenis is die hen tot actie aanzet.

MVO bestaat uit 7 thema's: organisatorisch bestuur, mensenrechten, arbeidsrelaties en -omstandigheden, milieu, eerlijke praktijken, consumentenkwesties, lokale ontwikkeling.

Een andere mogelijkheid: organiseer een “wereldcafé”. Soms ontstaan de beste ideeën informeel rond de koffieautomaat of tijdens een afterworkparty! Het concept van het wereldcafé is om deze gemoedstoestand te reproduceren. In een paar minuten proberen de deelnemers een eerste vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld: wat is MVO? Ze zitten in kleine groepjes rond tafels met een groot wit laken. Iedereen schrijft een idee op dat een andere deelnemer op een ander idee kan brengen, enzovoort. Sommigen wisselen van tabel om de andere vragen te beantwoorden.

Het gebruik van deze methoden bij trainingen met managementteams toont het nut en de effectiviteit ervan aan. De deelnemers vertrekken met de bedoeling deze in hun bedrijf te verspreiden. 

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen die bedrijven motiveren om MVO te implementeren?

Voor sommige managers gaat het erom de activiteiten van hun bedrijf in lijn te brengen met hun ecologische overtuigingen. Zij willen bijdragen aan de evolutie van de samenleving naar meer duurzaamheid. Mogelijk hebben zij ook de duurzaamheid van hun bedrijf in gedachten, in de zin van een lang leven.

Anderen zien het als een nog directer voordeel voor hun bedrijf.

In de eerste plaats op financieel vlak. Enerzijds zijn bedrijven met een MVO-aanpak gemiddeld 13 % winstgevender (vergeleken met hun concurrenten zonder een MVO-aanpak). Aan de andere kant is het een springplank naar nieuwe financieringsbronnen. Beleggers zijn namelijk steeds waakzamer over de acties van het bedrijf op dit gebied.

Dan qua imago. MVO is ook een kans boost je werkgever merk om de beste profielen aan te trekken. Of om bepaalde medewerkers te remotiveren op zoek naar zingeving.

Tenslotte, en vooral, in termen van uitgavenbeheer en van risicobeheer. We denken hier in het bijzonder aan energie, tussen stijgende prijzen en een context van tekorten…

Uiteindelijk dient het, ongeacht de redenen die een managementteam ertoe aanzetten om de weg van MVO in te slaan, de klimaatzaak. En als goede praktijken worden gerespecteerd, is dat geen kostenpost, maar een investering en een bron van kansen!

Hoe kan het bedrijf concrete actie ondernemen?

Als het om MVO gaat, moeten we vertrouwen op de kracht van het collectief!

Na het trainen van het managementteam is het tijd voor bewustwording van medewerkers van het bedrijf. Bijvoorbeeld de klimaat fresco is een ideaal format om informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Het is de bedoeling om in drie uur tijd de deelnemers op een leuke manier te laten samenwerken. Met behulp van kaarten bouwen ze samen het fresco om te begrijpen hoe het klimaatsysteem werkt en wat de oorzaken en gevolgen van de verstoring ervan zijn.

Vervolgens is de belangrijkste stap bij het ondernemen van actie de oprichting van een stuurgroep. Er is geen standaard samenstelling. Het hangt allemaal af van de zakelijke context. MVO vraagt echter om diversiteit en transparantie. Dit zijn dus twee elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de benoeming van commissieleden.  

Het blijft dan om de eerste acties te identificeren. Het bedrijf begint niet vanaf nul! Het beschikt al over praktijken die geheel of gedeeltelijk inspelen op een of meer domeinen van MVO (QVT, verantwoorde aankopen, ecologisch ontwerp, enz.). Het moet dus beginnen met een zelfdiagnose uitvoeren. Dit zal hem in de eerste plaats in staat stellen dit te doen versterken wat al gedaan is, of zelfs al ‘goed’ gedaan. Vervolgens moet de impact ervan op de externe omgeving worden geëvalueerd, dat wil zeggen op de betrekkingen met de belanghebbenden in brede zin.

Ten slotte komen we terecht in een vrij klassieke benadering van projectmanagement.

Enkele ideeën om u op weg te helpen

  • Prioriteiten stellen
  • Identificeer de acties die de beste verhouding tussen voordeel en inspanning opleveren
  • Identificeer acties die een snel resultaat of een snelle overwinning zullen opleveren
  • Identificeer goede praktijken

Wat zijn de aandachtspunten voor een succesvolle inzet in het veld?

Eerst, zorg voor de communicatie. Ik roep bedrijven op om eerlijk te zijn in hun aanpak. We moeten niet vergeten dat greenwashing qua imago zelfs schadelijker is dan nietsdoen! MVO vraagt om transparantie en dus om op te vertrouwen goede communicatiepraktijken. Met andere woorden: de gegevens die het bedrijf communiceert, moeten dat zijn feitelijk, meetbaar, verifieerbaar. Deze transparantie moet zowel in de externe communicatie als in de interne communicatie doordringen.

Daarna, weerstand tegen verandering verminderen. In principe moeten voorafgaande bewustmakings- en communicatiewerkzaamheden over de betekenis van de aanpak het mogelijk maken deze te vermijden of op zijn minst te beperken. Feit blijft dat elke medewerker van het bedrijf een verschillende mate van volwassenheid heeft op het gebied van MVO-vraagstukken. Dit vereist bewustzijn van het managementteam, managers en zelfs alle medewerkers niet iedereen staat op hetzelfde punt. En in dit geval is het beter om geen conflict aan te gaan, maar om oppositie te ‘verwelkomen’.

Tenslotte, vermijd de top/down-strategie ! De beste ideeën zijn niet de ideeën die op papier staan, maar de ideeën die door de teams worden uitgevoerd.

Hoe kunt u deze valkuil bijvoorbeeld vermijden?

Om heel concreet te zijn, laten we het hebben over de ervaring van a grote agrifoodgroep, met enkele duizenden medewerkers. Het topmanagement ontwikkelt een MVO-beleid dat zowel zeer ambitieus als goed opgebouwd is. Op het terrein is het echter een mislukking. Het bedrijf kan het niet operationeel inzetten. Daarom nodigt zij haar operationele directeuren uit voor collectieve inlichtingenworkshops.

Na de eerste workshops was de constatering duidelijk: een zeer top-down inzet en weinig eigenaarschap bij de teams. Collectieve intelligentieworkshops maken het vervolgens mogelijk om operationele managers te vragen hoe zij het MVO-beleid van het bedrijf in hun activiteiten kunnen integreren. De deelnemers denken allemaal samen: wat zijn ieders successen? Wat zijn de remmen? Welke oplossingen kunnen worden gevonden om deze te verwijderen?

Deze creatieve fase zorgde dus voor engagement op het terrein. En dankzij deze inzet de uitvoering van het MVO-beleid van het bedrijf.

Het komt erop neer dat MVO geen top-down beperking mag zijn. Maar eerder een kans om de banden met zijn leveranciers, zijn klanten, zijn investeerders en vooral zijn werknemers opnieuw tot stand te brengen!  

Deel deze pagina :

Onze expert

Hotel BEAU

Collectieve intelligentie, interpersoonlijke communicatie, MVO

Na 15 jaar gevarieerde ervaring in de branche, van projectmanager tot kwaliteitsdirecteur [...]

bijbehorende opleiding

Een CSR-aanpak implementeren

Een bedrijfsmilieubeleid implementeren

De klimaatschildering

geassocieerd domein

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen