Vertrouwen is een belangrijk element: zonder vertrouwen slaagt geen enkel project.