Tijd is het meest waardevolle bezit dat je hebt. Verspil het niet.