De eerste taak van een manager is niet het bieden van motivatie, maar het wegnemen van obstakels.