De beste manager is degene die het talent weet te vinden om dingen te doen, en die ook weet hoe hij zijn verlangen om tussenbeide te komen kan beteugelen terwijl zij de dingen doen.