Home > Bedrijf > Personeelszaken > De Chief Happiness Officer: welke ontwikkelingen in het licht van de COVID-19-crisis?

De Chief Happiness Officer: welke ontwikkelingen in het licht van de COVID-19-crisis?

Gepubliceerd op 18 januari 2022
Deel deze pagina :

In een tijd waarin bedrijven op zoek zijn naar een nieuw evenwicht door zichzelf te projecteren in de ‘post-COVID-19-wereld’, speelt de Chief Happiness Officer (CHO) meer dan ooit een cruciale rol voor de kwaliteit van het leven op het werk. Met het voortduren van telewerken krijgt het voorkomen van isolatie en psychosociale risico's of zelfs het behouden van het gevoel ergens bij te horen een nieuwe dimensie binnen het bedrijf. Door te investeren in deze actieterreinen wint de CHO-functie aan volwassenheid en legitimiteit. Isabelle Morin, trainer en coach, werpt haar licht op deze evolutie.

De ORSYS-training over de rol van Chief Happiness Officer omvat onder meer de kwaliteit van leven op het werk (QVT).

Is de rol van Chief Happiness Officer, onlangs verschenen, al in volle (r)evolutie? De overstap naar telewerken, als reactie op de gezondheidscrisis, en vervolgens het voortzetten van deze organisatiewijze hebben feitelijk geleid tot een verandering in het beroep. De trend is de ontwikkeling van een sterke HR-dimensie, of zelfs een gemengde missie tussen communicatie en HR.

Ook in de functietitel zien we een semantische verschuiving. Dit is hoe de termen ‘interne organisatie- en communicatiemanager’ of zelfs ‘employee experience manager’ de titel van CHO binnen bepaalde bedrijven vaak verdringen. Moeten we dit zien als een teken van erkenning voor dit beroep, dat in het begin veel kritiek kreeg?

Begin jaren 2000 leken alleen start-ups geïnteresseerd in deze functie. Vervolgens integreerden grote internationale groepen het op hun beurt in hun HR-dynamiek. Tegenwoordig zijn CHO's te vinden in alle soorten bedrijven en sectoren van activiteit, met interne of uitbestede functies. De CHO-functie is op weg naar volwassenheid. Ze verwerft van dag tot dag meer legitimiteit in HR-termen maar ook met alle medewerkers.   

Wat is een Chief Happiness Officer?

De Chief Happiness Officer draagt bij aan het welzijn van de medewerkers in het bedrijf. Maar haar missie beperkt zich niet tot het plaatsen van een tafelvoetbal en het uitdragen dat iedereen zich beter voelt op het werk. DE gelukkig wassen heeft inderdaad zijn grenzen laten zien.

Het hoofddoel van de CHO? Het opzetten van een zorgzame ondersteuning voor medewerkers individueel en collectief, in hun professionele of zelfs persoonlijke sfeer. Bij deze aanpak wint iedereen. Medewerkers voelen zich beter over hun leven, waardoor ze het beste van zichzelf kunnen geven op het werk, zodat ze beter presteren voor het bedrijf.

Tegenwoordig is de Chief Happiness Officer betrokken bij een diepgaande en kwalitatieve aanpak die het volgende omvat:

 • preventie van psychosociale risico’s (RPS);
 • kwaliteit van leven op het werk (QVT);
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
 • ontwikkeling van het werkgeversmerk;
 • bestuurlijke innovatie.

Afhankelijk van hun professionele achtergrond en de reikwijdte van hun missie kunnen huidige of toekomstige CHO’s zich zo voelen trainingsbehoeftes. Bijvoorbeeld :

Chief Happiness Officer: evolutie van missies

De missie van de Chief Happiness Officer is essentieel gebleken in de situatie die we sinds maart 2020 meemaken. De CHO moest zich tijdens de eerste lockdown eerst aanpassen aan “100 %-telewerken”. Vervolgens, ten tweede, de veralgemening van een zogenaamde ‘hybride’ werkorganisatie. Dat wil zeggen een afwisseling van telewerken en werken op locatie. Vandaag staat hij in de frontlinie voor:

 • ervoor zorgen dat de banden binnen het werkcollectief behouden blijven;
 • werken aan het voorkomen van risico's die verband houden met de isolatie van externe werknemers;
 • de integratie van nieuwe medewerkers vergemakkelijken in geval vaninwerken van een afstand ;
 • de balans tussen werk en privé vergemakkelijken;
 • de betekenis en motivatie om te werken herstellen…

Kortom, de Chief Happiness Officer draagt bij aan de behoud van talent en dus naar de afname van afzet.

Hoe zien we deze ontwikkeling vanuit het bedrijf?

Bedrijven willen wellicht vooral tegemoetkomen aan de ambities van hun werknemers en, in bredere zin, zich aanpassen aan nieuwe trends op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: meerdere werkvormen samenbrengen in een hybride vorm.

Ook hier speelt de Chief Happiness Officer een centrale rol bij het ondersteunen van het bedrijf en de medewerkers bij de implementatie van deze nieuwe organisatie. Hij nam deel vooral als facilitator om de communicatie vloeiender te maken tussen werknemers die maandenlang niet bij elkaar en op hun werkplek zijn geweest. Het werkt ook het gevoel ergens bij te horen behouden medewerkers die altijd geografisch ver weg zijn.

Is het mogelijk om op afstand een CHO te zijn?

Gezien zijn relationele functie moet de CHO zijn missie zoveel mogelijk persoonlijk uitvoeren om bereikbaar te zijn voor medewerkers ter plaatse en tegelijk aandacht te blijven besteden aan medewerkers op afstand. Een CHO die gedeeltelijk telewerk moet doen, kan deze dagen benutten om verder te gaan met inhoudelijke projecten en contact te leggen met andere telewerkers (interviews, vergaderingen).

Hoe kun je als CHO je handelen aanpassen in een hybride werkmodus?

Voor LTijdens de gezondheidscrisis hebben de Chief Happiness Officers hun praktijken en acties op verschillende gebieden aangepast.

Bevrijd medewerkers van hun persoonlijke zorgen

Werknemers blijven de voorkeur geven aan oplossingen die hen bevrijden van persoonlijke zorgen, waardoor ze zich rustiger kunnen voelen en hun aandacht aan hun werk kunnen besteden.

Dit is ook wat Christophe Plantin, directeur bij Bouygues Télécom, getuigt: “Ik waardeer de aanwezigheid van een kapper op het bedrijfsterrein enorm. Het is erg handig om tussen twee vergaderingen een knipbeurt in te kunnen plannen. Het maakt mijn geest vrij, ik voel me beter en... ik werk beter! »

Geluk op het werk bevindt zich resoluut op het kruispunt van het persoonlijke en het professionele vlak. In een hybride organisatie zijn dagen ter plaatse mogelijkheden om te blijven profiteren van de diensten die bepaalde bedrijven aanbieden: gym, conciërgeservice (stomerij, schoenmaker, enz.), bedrijfscrèche, levering van groenten of brood, schoonheidsbehandelingen …

Faciliteer cross-functionaliteit en verbindingen tussen medewerkers

Andere acties van de CHO hebben tot doel het leven op het werk gemakkelijker te maken, met name de verbinding tussen werknemers. Wij denken hierbij aan:

 • het ontwerp van pauzeruimtes;
 • de organisatie van teambuilding ;
 • transversaliteit. Hij kan bijvoorbeeld werkgroepen organiseren en leiden om de interdepartementale communicatie te stroomlijnen;
 • creativiteit, die het kan bevorderen via de inrichting van werkplekken (vergaderruimte met magneetwanden etc.).

De Chief Happiness Officer moet ook zijn verbeeldingskracht gebruiken om activiteiten voor te stellen die de gezondheidsinstructies en ieders gevoeligheid respecteren. Deze beperkingen creëren dan een kans om gewoonten te vernieuwen! Met andere woorden: de Chief Happiness Officer moet buiten de gebaande paden denken ontwikkel je creativiteit.

Een beroep dat zowel recent is als snel evolueert: tijd voor opleiding!

Het is niet omdat hij soms ‘verantwoordelijk voor geluk’ wordt genoemd dat de Chief Happiness Officer over het geluk van anderen beslist. Het is vooral een facilitator die medewerkers uitnodigt tot een betere levenskwaliteit, zowel op het werk als in hun professioneel/persoonlijk evenwicht. Om dit te doen, vertrouwt hij evenzeer op zijn vaardigheden op het gebied van communicatie, bemiddeling en organisatie als op die van hemzelf zachte vaardigheden zoals zijn altruïsme, zijn interpersoonlijke vaardigheden, zijn vermogen om zich te verenigen, zijn enthousiasme, zijn luistergevoel, zijn aanpassingsvermogen en zijn creativiteit.

Het is een nieuw en snel evoluerend beroep. Dit is de reden waarom zowel professionals die al in de praktijk werken als kandidaten voor de functie baat hebben bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het uitwisselen tussen collega's. via toegewijde opleiding.

Training Chief Happiness Officer, de sleutels tot de rol adressen transversale kernpunten zoals QVT, bedrijfsprestaties en communicatie.

Deze training geeft deelnemers daarom de mogelijkheid om een stapje terug te doen en hun rol in een bredere context te plaatsen. Door meer toegevoegde waarde in hun handelen te brengen, zullen zij hun visie beter kunnen uitdragen binnen het bedrijf. Voor hen is het ook een kans om een diagnose te stellen en een actieplan op te stellen. De training stelt hen in staat hun gereedschapskist te vernieuwen: ze gaan met nieuwe energie naar buiten, met nieuwe ideeën om te implementeren.

De ORSYS Chief Happiness Officer-training biedt deelnemers alle sleutels tot de rol. Kwaliteit van leven op het werk (QVT) rijmt met bedrijfsprestaties. CHO is een facilitator die de communicatie verbetert.

De voordelen van de training Chief Happiness Officer

Tijdens hun opleiding waarderen de deelnemers vooral de uitwisseling tussen collega's, het nemen van een stap terug uit hun positie, het delen van goede praktijken en HR-feedback. Dit is in ieder geval wat mijn collega-trainers en ik waarnemen tijdens de sessies.

Tot slot richt ik mij tot alle huidige en toekomstige Chief Happiness Officers. Profiteer van deze uitstekende kans die wordt geboden door de duurzaamheid van telewerken en de implementatie van de hybride organisatie om uw functie te ontwikkelen in het belang van iedereen!

Deel deze pagina :

Onze expert

Isabelle MORIN

Management, persoonlijke ontwikkeling, welzijn op het werk

Als voormalig zaakvoerder geeft ze haar interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden door aan [...]

bijbehorende opleiding

Chief Happiness Officer, de sleutels tot de rol

Ontwikkel de kwaliteit van leven en arbeidsomstandigheden

Psychosociale risico’s: implementeer een preventieve aanpak

geassocieerd domein

Kwaliteit van leven en arbeidsomstandigheden